DCD Publishing s.ro.

Vydavatelství a agentura

Problém: výměna serveru
Řešení: RS815+

Více informací >

dcd-publishing-v2
turbina stlp
budovy-04 budovy-mobil cloud-1cloud-2
cesta autoauto

Interaktivní chytré město

Digitální transformace je nutnost bez ohledu na velikost firmy či oblast jejího působení. Až 34 % českých firem využívá digitální technologie k urychlení vývoje nových produktů a služeb. Podle průzkumu Dell Technologies však 88 % firem v současné době čelí významným omezením, která brání jejich digitální transformaci, přičemž 84 % českých firem se obává, že se budou jen těžko vyrovnávat s měnícími se požadavky zákazníků v příštích pěti letech.

Průzkum také definoval překážky, kterým společnosti v souvislosti s digitální transformací čelí. Jde v první řadě o omezený rozpočet a zdroje, regulační nebo legislativní změny, chybějící vhodné dovednosti a zkušenosti zaměstnanců, nevyspělou digitální kulturu i nedostatečnou podpora nejvyššího vedení. Experti se přitom shodují, že s digitální transformací nemá smysl otálet a musí proběhnout co nejdříve. Přesto až 19 % společností v České republice nemá žádný plán digitální transformace, 28 % začíná teprve plánovat změny a 30 % přijímá digitální transformaci opatrně.

Společnostem chybí spolehlivý partner

Firmy se také potýkají s nedostatkem informací – obzvláště u menších subjektů, které nemají dedikované IT oddělení, vzniká informační propast a firmy často nevědí, na koho se v souvislosti s digitální transformací mají obracet a co vlastně mají požadovat. Proto bychom rádi spustili interaktivní platformu, která bude sloužit resellerům, systémovým integrátorům i výrobcům jako prostor, kde se budou moci seznámit s aktuálním stavem IT v modelových firmách a na základě toho budou moci koncového zákazníka oslovit s nejvhodnějším řešením.

Modelové chytré město

Naším cílem je vytvořit „model“ digitálního města, ve kterém si budou moci integrátoři a technologičtí partneři prohlédnout příklady aktuálního stavu IT v různých typických provozech a podnicích, jež jsou v každém větším městě. Demonstrace aktuálního stavu bude doplněna o návrh řešení od výrobce, čímž integrátor dostane připravenou obchodní příležitost, kterou se bude moci pokusit rozvinout oslovením subjektu, jež nejblíže odpovídá modelu.

Pojďte se zapojit

V současné době je pro vznik tohoto projektu klíčové nasbírat co nejvíce informací o aktuálním stavu IT v prostředích různých provozů. Proto potřebujeme i vaši pomoc a součinnost při sestavování přehledu používané IT infrastruktury v modelových firmách.

Společně na základě posbíraných dat můžeme sestavit model digitálního města a uvést do provozu unikátní platformu, která může významně pomoci zrychlit digitální transformaci v České republice. Výrobce zde dostane prostor prezentovat svá řešení, prodejce či integrátor získá názornou ukázku, která umožní cíleně oslovit rozmanité subjekty v jeho okolí.

Kontakt

Karel Rumler
Ředitel společnosti
rumler@dcd.cz
+420 606 761 825

Michala Benešovská
Redaktorka
benesovska@dcd.cz
+420 727 802 232

Lenka Hortvíková
Key Account Manager
hortvikova@dcd.cz
+420 602 275 955

Mapa

Mapa bude sloužit koncovému zákazníkovi. Najde v ní prodejce IT ze svého nejbližšího okolí, kteří umějí dané řešení prodat, nastavit a servisovat.

Filter by