Společnost DCD Publishing vydává tištěný měsíčník Reseller Magazine, který je určený pro výrobce, distributory a prodejce ICT, dále vydává časopis Professional Computing, provozuje web RMOL.CZ a mezi další aktivity společnosti patří organizace odborných konferencí a seminářů, které jsou zaměřené na současné otázky a trendy v IT.

Potřeba výměny původně nasazeného serveru ve společnosti byla způsobena končící podporou ze strany Microsoftu na operační systém Windows Server 2003, jelikož na starém serveru bylo ve společnosti využíváno diskové pole. Ukončením podpory operačního systému serveru se systém stává jednoduše napadnutelným a data na něm uložená se ocitají reálně v ohrožení. Provoz zastaralého serveru byl současně nestabilní, uživatelé často nemohli přistupovat k datům a bylo zapotřebí opakovaných zásahů IT technika. Podobně na starém serveru začala docházet úložná kapacita, přičemž investice do nových disků a práce IT technika by v celkovém součtu představovala výraznou finanční zátěž, která by se přibližovala pořizovací ceně nového zařízení.

Potřeba efektivního a flexibilního řešení

Mezi hlavními požadavky na nové zařízení byla spolehlivá podpora, snadná implementace a požadován byl malý server v rackovém 1U provedení (původně byl nasazen velký tower server).
Vzhledem k zaměření vydavatelství byla obeznámenost s produkty a společností Synology na vysoké úrovni, proběhlo navázání spolupráce a ze strany Synology přišla odborná pomoc, která usnadnila výběr vhodného řešení.

Nasazení RS815+

Zvoleným produktem se stal rackový NAS server RS815+, který splnil požadavky společnosti a současně vynikal flexibilitou, čímž vznikl dostatečný prostor i pro budoucí rozšíření. Řešení od Synology výrazně urychlilo a zefektivnilo práci s daty ve vydavatelství – ukládání, sdílení a vysoká dostupnost dat jsou totiž pro chod vydavatelství klíčovými atributy.

Do NAS byly v tomto případě nasazeny tři 2TB disky v RAIDu 5, veškerá data jsou zároveň ukládána na záložní NAS, záloha je prováděna jednou týdně manuálním kopírováním. Zde byl citelný pokrok, jelikož přenosové rychlosti původního řešení se pohybovaly okolo 8 MB/s, což bylo v případě nově implementovaného řešení nahrazeno rychlostí 80–120 MB/s. Další nespornou výhodou byly čtyři vestavěné Gigabit LAN porty, jelikož je do budoucna ve společnosti plánována změna konektivity síťových prvků.

Synology_RS815+_Front

Přínos pro uživatele

Přístup k datům ve vydavatelství probíhá tak, že jsou síťové disky namapovány ve Windows či zařízeních Apple. Ověřování do sdíleného disku prochází přes doménový řadič. Uživatelé s nasazením nového řešení ocenili především rychlost ukládání dat a jejich dostupnost, kterou zpříjemnilo také webové rozhraní a mobilní aplikace FileStation. Výrazně se usnadnila práce také pro správce sítě, který ocenil jednoduchost v instalaci DSM, nastavování aktualizací a pomocí funkce Složka uživatele mohl pro každý účet automaticky vytvořit složku „home“, což výrazně redukovalo čas a náklady spojené s opakujícím se procesem vytváření složky „home“ pro všechny. Díky podpoře Windows ACL získal správce také důmyslnější kontrolu přístupu a možnost pohodlného nastavení přístupu k souborům a složkám.

Problém vyřešen

Synology poskytlo vydavatelství bezpečné a dostupné řešení, které usnadnilo uživatelům běžnou práci a správci efektivní správu. Současně je Synology zárukou vysokého zabezpečení citlivých dat a především uživatelé oceňují možnost pohodlně se připojit ke svým souborům odkudkoliv, a to přes webové rozhraní, mobilní aplikaci nebo pomocí VPN.

Nasazené řešení od Synology je všestranný a snadno ovladatelný produkt, který výrazně usnadnil práci samotným uživatelům i IT technikovi, pokrývá aktuální potřeby společnosti a zohledňuje i rozšíření spojené s dalším rozvojem.

Proč prodávat řešení Synology

- velká flexibilita a snadná rozšiřitelnost;
- jednoduchá správa, možnost nabídnout své vlastní služby;
- propracovaný partnerský program a možnost získat projektové ceny.

Hlavní přínosy řešení

- rychlost ukládání dat a jejich dostupnost;
- možnost pohodlně se připojit ke svým datům odkudkoliv, a to přes webové rozhraní, mobilní aplikaci nebo pomocí VPN;
- zvýšení uživatelského komfortu a zefektivnění správy.

rs815